Market Report Q3 2023

Sněhurka vstává z rakve, na obzoru se rýsuje růstová křivka

Prokop Svoboda

majitel Svoboda & Williams

Máme za sebou nekonečné měsíce, kdy realitní trh připomínal spící Sněhurku. Abychom našim klientům i v tomto období poskytovali co nejaktualizovanější servis, rozhodli jsme se přesně před rokem zpracovávat a vydávat pravidelný Market Report Svoboda & Williams kvartálně, tedy čtyřikrát ročně. 

Data o prodejních transakcích nemovitostí z naší nabídky v něm doplňujeme o údaje o realizovaných prodejích odpovídajících sledovanému vzorku z katastru nemovitostí. Sledujeme skutečně dosažené prodejní hodnoty, nikoliv nabídkové ceny. Zvolená metodika pak při výpočtu částky za m2 zohledňuje poměr exteriéru vůči interiéru, stav nemovitosti, standard vybavení a od dosažené prodejní ceny odečítá cenu za parkování. Žádný jiný z dostupných analytických nástrojů do takového detailu nejde, nemluvě o tom, že řada z nich vůbec nepracuje s pramennými daty. Troufám si proto říct, že u monitorovaného vzorku tak nabízíme nejdetailnější analýzu dostupnou na lokálním trhu.

A co o rozpoložení Sněhurky vypovídají aktuální data? Ujišťují nás, že spící krasavice se konečně probrala z mnohaměsíčního snění! 

Poptávka klientů po nemovitostech, která se začala zvyšovat už začátkem léta, průběžně roste. Budíčkem, nebo chcete-li, pomyslným polibkem prince, nebylo ani tak symbolické zlevnění hypoték, ale spíš holubičí signály, které vysílají v posledních měsících centrální bankéři. Hypoteční trh podle dat České bankovní asociace v České republice mezi pololetími narostl o 42,6 procenta. Zvýšený zájem klientů, kteří nákup nemovitosti financují úvěrem, evidujeme také ve Svoboda & Williams, v pololetním srovnání je jich o 10 procent víc. 

Je třeba si zároveň přiznat, že události posledních let realitní trh dlouhodobě mění. Několikaletý realitní mejdan, nastřelený mimo jiné extrémní fiskální reakcí centrálních bankéřů na globální geopolitické dění, definitivně skončil. Investor, který nakupuje do svého portfolia právě tento asset, však přemýšlí v dlouhodobém horizontu. A tam čeká růst! 

Shodlo se na tom také 1 400 expertů ze 133 zemí, které v odborné anketě oslovil německý hospodářský institut Ifo a Institut pro švýcarskou hospodářskou politiku. Ti v příští dekádě očekávají vysoké tempo růstu cen nemovitostí, které by ve východní Evropě mělo každoročně atakovat hranici 15 procent. Možná je to pohádka, ale s ohledem na vysoké ceny stavebních prací, které trh dosud plně neabsorboval či na redukovanou nabídku i výstavbu nemovitostí, považuji tyto optimistické predikce za víc než pravděpodobné.

Vzorek nemovitostí sledovaných Svoboda & Williams

za období 10/2022 – 3/2023 vs. 4/2023 – 9/2023

 • 152 220

  Novostavby a kompletní rekonstrukce, Ø za m2

  Pololetně -2,1 %

 • 140 804

  Sekundární trh - přeprodeje, Ø za m2

  Pololetně +2,3 %

 • 40 542

  Průměrné dosažené nájemné dle Indexu cen

  Pololetně +6,9 %

 • Nárůst poptávky

  Vzorek nemovitostí sledovaných S&W

  Pololetně +26,1 %

Analýza cen

Pražský rezidenční trh optikou Svoboda & Williams za sledované období 4/2023 – 9/2023. Analýza zohledňuje skutečně dosažené hodnoty prodejních transakcí.

Metodika zpracování dat

Monitorovaný vzorek nemovitostí Svoboda & Williams

Analýza je založená na datech získaných z databáze nemovitostí, které měla realitní kancelář Svoboda & Williams ve své nabídce ve sledovaném období (4/2023 – 9/2023). Sledované ceny nemovitostí a výše nájmů jsou skutečně dosažené hodnoty transakcí, nesledujeme tedy ceny nabídkové. Prodejní transakce jsou navíc doplněné o údaje o prodeji novostaveb, které svými parametry odpovídají portfoliu Svoboda & Williams: zde jsou dosažené ceny získány z katastru nemovitostí. Sledovaný vzorek Svoboda & Williams tak obsahuje bezmála 200 prodaných a přes 500 pronajatých nemovitostí za období 6 měsíců a lze proto říci, že pokrývá významnou část prémiového segmentu pražského rezidenčního trhu. Pro přehled dále uvádíme dosaženou cenu u nejvíce zastoupených dispozic v rámci prodejů a pronájmů realizovaných Svoboda & Williams, kterými jsou byty 2+kk a 3+kk.

Sledovanými nemovitostmi jsou byty v Praze 1–10. V ostatních městských částech má Svoboda & Williams zastoupení bytů minimální. V rámci jednotlivé městské části přitom vždy dominují prémiové lokality, kde je dosahováno vyšších cen, např. na Praze 6 jsou zastoupeny převážně Bubeneč, Dejvice, Střešovice, Břevnov, na Praze 4 Pankrác, Vyšehrad či Podolí. Prahu 8 reprezentuje nejvíce Karlín, částečně Libeň, Prahu 5 zejména Smíchov atp. 

Vypočet ceny za m2

Průměrné ceny jsou počítány z transakcí realizovaných za posledních 6 měsíců (4/2023 – 9/2023), procentuální změny jsou pololetní (4/2023 – 9/2023 vs. 10/2022 – 3/2023).

Prodej

Pro výpočet ceny za m2 zohledňujeme cenu za parkování, kterou od dosažené prodejní ceny odečítáme a do podlahové plochy bytu (dle OZ) započítáváme i poměrnou část exteriéru (teras, balkonů, lodžií a zahrad). Pro přepočet plochy exteriéru používáme speciálně vyvinutý algoritmus, který tuto plochu progresivně krátí a také bere v úvahu poměr plochy exteriéru k ploše interiéru. 

U prodejů dále rozlišujeme dosaženou cenu za m2 pro dvě kategorie: novostavby (kam spadají nové byty v developerských projektech, kompletní rekonstrukce bytových domů, či půdní vestavby) a pro přeprodeje (byty secondhandové). Ceny nových bytů v developerských projektech jsou uvedeny včetně DPH. Abychom mohli porovnat ceny za m2 u všech bytů, sjednotili jsme u několika jednotek stavební dokončenost průměrným předpokladem 50 000 Kč/m2 pro stav před rekonstrukcí a shell & core, 20 000 Kč/m2 pak pro stav před dokončením povrchů − white walls

Pronájem

Zatímco u prodejů je podstatná cena za m2, u pronájmů cenu určuje kromě lokality především dispozice, proto cenu za m2 u nájemních transakcí nesledujeme. Například byt 2+kk o ploše 50 m2 bývá pronajat za téměř stejnou cenu jako byt stejné dispozice o ploše 60 m2, zatímco pořizovací cena většího bytu může být o 15 až 20 % vyšší. Proto v našich analýzách rezidenčních nemovitostí k pronájmu pracujeme s celkovým nájemným, nikoliv s cenou za m2.

Analýza dat

Metodika Svoboda & Williams

Ne

Nabídková cena

Ano

Realizovaná cena

Cena za m2 =
Dosažená prodejní cena - cena parkování Plocha bytu + poměrná část exteriéru (b/t/z)

Algoritmus přepočtu exteriéru

Plochu terasy přesahující 30 % interiéru krátíme na polovinu.

Analýza je založena na datech získaných z databáze nemovitostí z nabídky Svoboda & Williams ve sledovaném období. Prodejní transakce doplňujeme o údaje z katastru nemovitostí, které svými parametry odpovídají námi monitorovanému vzorku. Sledujeme skutečně dosažené hodnoty transakcí, nikoliv nabídkové ceny.

Zvolená metodika patří k nejpreciznějším analytickým nástrojům na trhu: ve výpočtu ceny za m2 zohledňujeme poměr exteriéru vůči interiéru, standard vybavení nemovitosti a od dosažené prodejní ceny odečítáme cenu za parkování. Více informací naleznete v Metodice zpracování dat.

Souhrnná data

za sledované období duben 2023 - září 2023

Průměrné hodnoty za sledované období (duben 2023 – září 2023) a jejich pololetní změna oproti období říjen 2022 – březen 2023

Ø Cena za byt* Ø Cena/m2 Ø Plocha bytu Ø Cena/m2 Ø Cena za byt
Nový byt** Přeprodej 2+kk 3+kk
Prodej 13 009 025 Kč 147 720 Kč 88,1 m2 152 220 Kč 140 804 Kč 9 116 361 Kč 13 682 707 Kč
-5,4% -1,3% -4,1% -2,1% 2,3% 2,1% -7,3%
Pronájem 40 542 Kč -- 96,1 m2 -- -- 27 914 Kč 42 033 Kč
6,9% -- 4,8% -- -- 0,5% 4,4%

Zdroj: data Svoboda & Williams | *všechny dispozice | **novostavby a kompletní rekonstrukce

Průměrné dosažené nájemné vs. prodejní cena pro jednotlivé dispozice bytů na Praze 1–10 za sledované období (duben 2023 – září 2023)

Dispozice Ø Měsíční nájem Ø Plocha bytu - pronájem Ø Prodejní cena Ø Plocha bytu - prodej
1+kk 19 942 Kč 42,1 m2 5 224 220 Kč 36,9 m2
2+kk 27 914 Kč 64,2 m2 9 116 361 Kč 60,1 m2
3+kk 42 033 Kč 100,5 m2 13 682 707 Kč 92,5 m2
4+kk 65 992 Kč 148,0 m2 19 252 682 Kč 127,3 m2
5+kk 90 719 Kč 220,2 m2 29 812 308 Kč 202,1 m2

Zdroj: data Svoboda & Williams

PRODEJ

Celkový přehled průměrných dosažených prodejních cen v jednotlivých městských částech za sledované období (duben 2023 – září 2023)

Městská část Ø Cena za byt Ø Cena/m2 Ø Plocha bytu Ø Cena za byt
2+kk Ø Plocha bytu 3+kk Ø Plocha bytu
Praha 1 18 361 000 Kč 214 552 Kč 86,3 m2 14 783 333 Kč 66,6 m2 26 500 000 Kč 101,3 m2
Praha 2 14 409 249 Kč 161 211 Kč 89,2 m2 9 433 674 Kč 58,0 m2 13 543 800 Kč 87,5 m2
Praha 3 13 105 000 Kč 137 303 Kč 95,2 m2 8 030 000 Kč 59,3 m2 14 400 000 Kč 119,3 m2
Praha 4 9 231 279 Kč 134 974 Kč 68,9 m2 7 244 015 Kč 53,8 m2 11 404 703 Kč 82,0 m2
Praha 5 14 691 324 Kč 133 603 Kč 107,3 m2 9 169 325 Kč 69,8 m2 12 748 081 Kč 99,1 m2
Praha 6 14 869 444 Kč 155 057 Kč 102,3 m2 9 068 333 Kč 57,4 m2 13 735 000 Kč 87,9 m2
Praha 7 9 903 100 Kč 162 630 Kč 60,6 m2 8 992 233 Kč 55,0 m2 14 810 000 Kč 90,2 m2
Praha 8 13 963 838 Kč 141 207 Kč 100,3 m2 9 276 667 Kč 61,2 m2 13 007 950 Kč 94,4 m2
Praha 9 7 475 272 Kč 116 190 Kč 64,9 m2 6 719 333 Kč 59,4 m2 8 583 334 Kč 77,1 m2
Praha 10 10 558 333 Kč 133 738 Kč 80,2 m2 7 706 250 Kč 63,1 m2 12 333 333 Kč 79,1 m2

Zdroj: data Svoboda & Williams

DOSAŽENÉ PRODEJNÍ CENY PRÉMIOVÝCH BYTŮ V PRAZE

Cena/m2

Pronájem

Celkový přehled průměrného dosaženého nájemného v jednotlivých městských částech za sledované období (duben 2023 – září 2023)

Městská část Ø Měsíční nájem Ø Plocha bytu Ø Měsíční nájem 2+kk Ø Měsíční nájem 3+kk
Praha 1 45 317 Kč 106,5 m2 30 737 Kč 47 679 Kč
Praha 2 41 386 Kč 101,3 m2 28 829 Kč 38 637 Kč
Praha 3 42 554 Kč 89,7 m2 25 707 Kč 43 914 Kč
Praha 4 29 100 Kč 90,3 m2 22 778 Kč 32 313 Kč
Praha 5 43 248 Kč 104,6 m2 31 010 Kč 36 435 Kč
Praha 6 42 411 Kč 107,2 m2 23 533 Kč 35 189 Kč
Praha 7 30 400 Kč 78,7 m2 27 417 Kč 35 164 Kč
Praha 8 46 135 Kč 83,3 m2 30 028 Kč 54 320 Kč
Praha 9 25 332 Kč 72,4 m2 22 275 Kč 31 400 Kč
Praha 10 39 337 Kč 103,9 m2 24 967 Kč 41 704 Kč

Zdroj: data Svoboda & Williams

Průměrné dosažené nájemné v městských částech

Průměrné dosažené nájemné (duben 2023 - září 2023)

Průměrné dosažené nájemné (duben 2023 - září 2023) u 2+kk a 3+kk

Index cen nájmů

Analytický nástroj vyvinutý ve spolupráci s Vysokou školou ekonomickou v Praze, který poskytuje detailnější pohled na změnu cenové hladiny.

METODIKA ZPRACOVÁNÍ DAT

CO JE INDEX CEN NÁJMŮ SVOBODA & WILLIAMS + VŠE?

Index cen nájmů S&W + VŠE je analytický nástroj sledující růst cen nájmů prémiového segmentu v Praze vyvinutý realitní kanceláří Svoboda & Williams ve spolupráci s Fakultou informatiky a statistiky Vysoké školy ekonomické v Praze. Zdrojem dat jsou skutečně dosažené ceny nájemného u bytů, které měla Svoboda & Williams ve své nabídce. Ročně se jedná o zhruba 1 100 nemovitostí na území Prahy 1–10 o dispozicích 1+kk až 6+1. Jelikož se jedná o cenově nesourodé produkty, aplikujeme na vývoj jejich cen souhrnný cenový index. Ten funguje podobně jako index spotřebitelských cen Českého statistického úřadu, který měří inflaci.


PROČ NESTAČÍ JEDNODUCHÉ SROVNÁNÍ POMOCÍ VÝVOJE PRŮMĚRNÉ CENY?

Vývoj průměrné ceny pronájmu nevystihuje správně změnu cenové hladiny. Průměrná cena je totiž ovlivněna nejen změnou cenové hladiny, ale také změnou struktury produktu. Uveďme příklad. Ve dvou sledovaných obdobích srovnáváme vzorek nájemních bytů zahrnující luxusní byty v centru Prahy a levnější byty v širším centru. Ceny levnějších i luxusních bytů v druhém období zůstanou stejné, ale celkem je pronajato více dražších nemovitostí. To způsobí růst celkové průměrné ceny nájmu, zatímco cenový index zůstane stejný. Souhrnný cenový index je založen na předpokladu fixního zastoupení segmentů pronájmů v portfoliu a tedy vyjadřuje změnu ceny „očištěnou“ o změnu struktury pronájmů. Index je počítán jako vážený průměr změn cen jednotlivých segmentů, kde vahami je jejich zastoupení v portfoliu (struktura) ve zvoleném fixním období.


KONSTRUKCE INDEXU CEN NÁJMŮ SVOBODA & WILLIAMS + VŠEVolba reprezentantů (segmentů)

Segmentace byla provedena tak, aby byty uvnitř skupiny byly co nejpodobnější a skupiny mezi sebou naopak co nejvíce rozdílné. Zároveň musí být v každé skupině dostatečný počet dat. V rámci statistické analýzy zkoumáme dopad celé řady faktorů na výši nájmu. Jedná se o parametry, jako je dispozice bytu, lokalita, poschodí, existence terasy, balkonu či lodžie, nebo možnost pronájmu parkovacího místa. Analýza prokázala, že největší dopad na výši pronájmů mají lokalita a dispozice bytu, proto jsme segmentaci provedli podle těchto dvou faktorů.

Na základě expertních zkušeností a datové analýzy cen pronájmů byla Praha rozdělena do tří lokalit – užší centrum, širší centrum a ostatní Praha. Jako druhý faktor jsme zvolili dispozice bytu. 

Na základě lokality a dispozice jsme nadefinovali celkem 9 segmentů: 1+kk až 2+1, 3+kk až 3+1, 4+kk a větší v lokalitách Užší centrum, Širší centrum a Ostatní Praha


Volba vah

Jednotlivým segmentům byly přisouzeny váhy na základě struktury pronajatých bytů v celém kalendářním roce 2016. Váha segmentu v cenovém indexu je spočítána jako podíl celkového nájmu daného segmentu na celkovém nájmu za všechny segmenty zprostředkovaném v roce 2016.

Aby index vycházel z dostatečného počtu pozorování, je sestavován na půlroční bázi. Půlroční indexy nejsou v praxi tak obvyklé jako měsíční nebo čtvrtletní indexy, nejsou ale ničím ojedinělým. Využívá je například United States Department of Labor pro konstrukci indexu spotřebitelských cen.


Sestavujeme 2 druhy indexů

Pololetní index – sleduje změnu průměrné ceny mezi současným pololetím a pololetím předchozího roku (např. H4 2023 vs. H3 2023). 

H3 rok t obsahuje transakce od 1. 10. roku t-1 do 31. 3. roku t

H4 rok t obsahuje transakce od 1.4. roku t do 30. 9. roku t.

Bazický index – sleduje cenovou změnu mezi současným a tzv. bazickým obdobím. Za bazické období je vhodné zvolit stabilní období považované za dlouhodobý normál, v našem případě bylo zvoleno 2015 H3.

Zdrojem dat jsou skutečně dosažené ceny nájemného u bytů z nabídky Svoboda & Williams – ročně se jedná o zhruba 1 100 nemovitostí na území Prahy 1–10 o dispozicích 1+kk až 6+1. Jelikož se jedná o cenově nesourodé produkty, aplikujeme na vývoj jejich cen souhrnný cenový index. Ten funguje podobně jako index spotřebitelských cen Českého statistického úřadu.

Dosažené nájemné prémiových bytů v Praze

duben 2023 - září 2023

40 542 /měsíc

Průměrné dosažené měsíční nájemné ve sledovaném období pro Prahu.

+6,9%

Změna pololetního indexu oproti předchozímu období říjen 2022 - březen 2023

Bazický index – sleduje cenovou změnu mezi současným (2023 H4) a tzv. bazickým obdobím (2015 H3). Za bazické období bylo zvoleno stabilní období 2015 H3 považované za dlouhodobý normál. Jedná se o souhrnný cenový index, který je počítán jako vážený průměr změn výše nájemného u jednotlivých kategorií bytů.

Vývoj bazického cenového indexu dle dosažených cen nájmů bytů v segmentu sledovaném Svoboda & Williams (2015 H3 = 100).

Dosažené nájemné bytů v 2023 H4 podle segmentů a jeho pololetní změna

Segment Užší centrum Širší centrum Ostatní Praha
1+kk až 2+1 28 872 Kč 3,4% 25 840 Kč 0,9% 21 453 Kč -1,7%
3+kk a 3+1 39 766 Kč -12,5% 42 972 Kč 10,9% 32 636 Kč 3,0%
4+kk a větší 73 605 Kč -1,2% 70 982 Kč 4,0% 44 250 Kč 8,4%

Zdroj: data Svoboda & Williams

Relativní zastoupení v portfoliu

Segment Užší centrum Širší centrum Ostatní Praha
1+kk až 2+1 11,7% 22,6% 7,8%
3+kk až 3+1 10,7% 21,6% 4,5%
4+kk a větší 6,0% 13,4% 1,6%

Pozn. Byty 7+kk a větší jsou příliš řídce zastoupeny a nejsou do analýzy zahrnuty.

Praha 1 Praha 2 Praha 6 Praha 5 Praha 4 Praha 3 Praha 7 Praha 8 Praha 9 Praha 10
 • Užší centrum
 • Širší centrum
 • Ostatní Praha